Online financijski engleski

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Opis tečaja

Online tečaj financijskog engleskog, koji se sastoji od 5 modula. U svakom modulu je 3 nastavne cjeline: tema, gramatika, vještine.

Teme tečaja:

  • Accounting
  • Business Finance
  • Company Performance
  • Banking
  • Investment

Nakon završenog tečaja polažete završni online ispit. Uspjeh sa online ispita će biti istaknut na Vašem digitalnom certifikatu.

Course Content

Expand All