Pozovi druge u engleski online mrežu

Pozovi prijatelje i kolege u mrežu.

Ima više načina da sudjelujete na stranici. Možete se priključiti otvorenim grupama, za opći lli specijalizirani engleski te možete uzeti online tečaj engleskog jezika. Online tečaj engleskog jezika možete uzeti u kombinaciji sa satovima offline. Samo polaznici Legis d.o.o. imaju pristup privatnim grupama na kojima objavljujemo materijale sa sata i stavljamo dodatne materijale.