face off

-zauzeti stav suočavanja/ konfrontacije kao na početku svađe ili borbe

A penguin and leopard seal face off…