flipped classroom

-metoda učenja gdje nastavnik ne drži samo predavanje već stavlja i učenike u položaj nastavnika na koji način oni aktivno sudjeluju u kreiranju nastave i interakciji na satu