Going to Future – Use

Going to Future – Use (upotreba)

Use of Going to Future (Upotreba Going to Futurea).

We use Going to Future (Going to Future koristimo):

1. to talk about things we are sure about or we have already decided to do in the near future
(kada govorimo o nečemu u što smo sigurni ili smo već odlučili da ćemo to učiniti u bliskoj budućnosti)
• I’m going to buy a new car. (I’ve decided it.)
(Kupit ću novi auto. (Odlučio sam.))

2. to express intentions and plans
    (za izražavanje namjera i planova)
• Now that I’ve got the money, I’m going to buy a new dress. (intention)
(Sad kad imam novca, kupit ću si novu haljinu. (namjera))
• I’m going to get some more training so I can get a better job. (plan)
(Dodatno ću se obrazovati da mogu dobiti bolji posao. (plan))

3. when we can see (evidence) that something is going to happen
(kada možemo vidjeti (dokaze) da će se nešto zbiti)
• Watch out! We’re going to have an accident! (We can see a car coming.)
(Pazi! Doživjet ćemo nesreću! (Vidimo da dolazi auto.))
• It’s going to rain. (We can see dark clouds in the sky.)
(Padat će kiša. (Vidimo tamne oblake na nebu.))

Time Expressions used with Going to Future
(Priložne oznake koje se koriste uz Future Simple):

• tomorrow (sutra)
• next day/week/month (naredni dan/tjedan/mjesec)
• next year (naredne godine)
• in two days (za dva dana)
• the day after tomorrow (prekosutra)
• in a week/month (za jedan tjedan/mjesec)