green around the gills/pale around the gills

jako se uplašiti, biti blijed u licu od straha, biti prestrašen, problijediti od straha

When car almost hit her crossing the street, Mary was pale around the gills.