hold (someone/something) up

opljačkati (prijeteći nasiljem)

A man in a black mask held the bank up this morning. 

pridržati / podupirati što da ne padne
Concrete pillars hold up the elevated section of the railway.

pokazati što uzdižući to iznad razine struka ili iznad glave
He held up the book so she could see the cover.

predstaviti / izložiti koga ili što kao primjer ili u neku svrhu
They were held up to public ridicule.

odgoditi, zadržati, blokirati napredak / kretanje koga ili čega
Our return flight was held up for seven hours.