minutes (pl.)

zapisnik

to accept/take the minutes – usvojiti/voditi zapisnik