orientation

orijentacija

orientation in space – orijentiranost u prostoru, prostorna orijentiranost

orientation in surroundings – orijentiranost u okolini

orientation in time – orijentiranost u vremenu

Izgovor