Past Perfect – Use

Use of Past Perfect (Upotreba Past Perfecta)

 We use Past Perfect for (Past Perfect koristimo za):

1. for a past action which happened before another past action or before a stated past time
(za radnju u prošlosti koja se zbila prije neke druge prošle radnje ili prije navedenog vremena u prošlosti)
• She had already left when I got home.
(Već je bila otišla kad sam ja stigla kući.)
• She had arrived by 8 o’clock.
(Do osam sati bila je stigla.)

2. for a complete action
(za dovršenu radnju)
• She had cleaned the house by 6 o’clock.
(Do šest sati bila je posremila kuću.)

3. as the past equivalent of Present Perfect
(kao ekvivalent Present Perfecta, u prošlom vremenu)
• She isn’t in her office. She has already left. (before a present time)
(Nije u uredu. Već je otišla. (prije sadašnjeg trenutka))
• She wasn’t in her office. She had already left. (before a past time)
(Nije bila u uredu. Već je bila otišla. (prije trenutka u prošlosti))
Time expressions used with Past Perfect
(Oznake vremena koje se koriste uz Past Perfect):

• before (prije)
• after (poslije)
• just (upravo, baš)
• already (već)
• yet (već)
• for (-za period vremena-)
• since (od)
• ever (ikad)
• never (nikad)
• till/until (do)
• when (kada)
• by (do)
• by the time (do vremena kad…)