Past Simple:Use

We use Past Simple for (Past Simple koristimo za):

1. actions which happened at a stated time in the past
(za radnje koje su se zbile u navedeno vrijeme u prošlosti)
• He sold his car two weeks ago. (When? Two weeks ago.)
(Prodao je svoj auto prije dva tjedna. (Kada? Prije dva tjedna.))

2. to express a past state or habit
(za izražavanje stanja ili navike iz prošlosti)
• When she was young she lived in a small flat.
(Dok je bila mlada živjela je u malom stanu.)

3. for pats actions which happened one after the other
(za radnje u prošlosti koje su se zbile jedna iza druge)
• She put on her coat, took her bag and left the house.
(Obukla je kaput, uzela torbicu i izašla iz kuće.)

4. for a past action whose time is not mentioned and which is not connected with the present – it won’t happen again
(za radnju u prošlosti čije vrijeme odvijanja nije spomenuto i koja nije povezana sa sadašnjosti – neće se više ponoviti)
• I saw Elvis Presley. (I won’t see him again; he’s dead. – period of time now finished)
(Vidio sam Elvisa Presleyja. (Neću ga više vidjeti; mrtav je. – vrijeme odvijanja sada je završeno.))

5. for an action completed at a stated time in the past
(za radnju koja je završila u navedeno vrijeme u prošlosti)
• He finished his homework at 7 o’clock.
(Dovršio je domaću zadaću u 19.00 sati.)

6. with non-continuous verbs: appear (= seem), believe, belong, cost, feel, forget, hate, have (= possess), know, like, love, mean, need, prefer, realise, remember, see, seem, smell, sound, suppose, taste, think, understand, want etc.
(sa glagolima koji ne idu u continuous oblik: izgledati (= činiti se/doimati se), vjerovati, pripadati, stajati (= koštati), osjećati, zaboraviti, mrziti, imati (= posjedovanje), znati, sviđati se, voljeti, značiti, trebati, preferirati, shvatiti, sjećati se, vidjeti, činit se/doimati se, mirišati/zaudarati, zvučati, pretpostavljati, okusiti, misliti, razumjeti, htjeti/željeti itd.)
• He wanted to buy a sports car but he couldn’t afford one.
(Želio je kupiti sportski auto, ali si ga nije mogao priuštiti.)

 

Time adverbs and expressions used with Past Simple
(Oznake vremena koje se koriste uz Past Simple):

• yesterday (jučer)
• last week/month (prošli tjedan/mjesec)
• last year (prošle godine)
• last Monday etc. (prošli ponedjeljak itd.)
• ago (prije)
• how long ago (prije koliko)
• just now (upravo sada)
• then (onda)
• when (kada)
• in 1980 etc. (1980. itd.)