birds of a feather flock together

svaka ptica svome jatu (leti)

– svatko pripada među sebi srodne ili naginje sebi sličnima