blind leading the blind

osoba koja ne zna ili ne razumije nešto, a to pokušava objasniti drugome koji isto tako ne zna

Jimmy is trying to show  Bill how to skate. The blind leading the blind.