checks and balances

-(AmE) ustavni zaštitni mehanizmi, sustav kočnica i ravnoteža, uzajamna kontrola moći triju oblika vlasti (izvršne, zakonodavne i sudbene prema Ustavu SAD-a); sigurnosni sustav

Checks and balances is a system that allows each branch of a government to amend or veto acts of another branch so as to prevent any one branch from exerting too much power.