cut corners

-učiniti nešto na brži i jeftiniji način, često na uštrb kvalitete rada

We’ve had to cut corners to make a film on such a small budget.