draw in

1. uvući u (nešto)

2. smanjiti (izdatke i sl.)

The days draw in . – Dani se skraćuju.

Draw your horns in! – Smanji troškove!, Budi umjeren!