If you really want to do something, you’ll find a way. If you don’t, you’ll find an excuse. ~ Jim Rohn

(quote) – citat “Ako želiš nešto uraditi, pronaći ćeš načina da to napraviš. A ako ne, pronaći ćeš ispriku.”