up-to-date

suvremen, moderan, najnoviji

to bring sth up-to-date – osuvremeniti

up-to-date news – najnovije informacije