What goes around comes around.

Što bi gori sad je doli, a što bi doli sad je gori.