Future Simple – Use

Use of Future Simple (Upotreba Future Simplea).

We use Future Simple (Future Simple koristimo):

1. to talk about things we are not sure about or we haven’t decided yet
(kada govorimo o nečemu u što nismo sigurni ili još nismo odlučili)
• I’ll probably buy a new car. (I’m not sure yet.)
(Vjerojatno ću kupiti novi auto. (Još nisam siguran.))

2. to express hopes, fears, threats, on-the-spot decisions, offers, promises, warnings, predictions, comments etc. especially with: expect, hope, believe, I’m afraid, I’m sure, I know, I think, probably etc.
    (za izražavanje nadanja, strahova, prijetnji, trenutačnih odluka, ponuda, obećanja, upozorenja, predviđanja, komentara itd., osobito uz: expect, hope, believe, I’m afraid, I’m sure, I know, I think, probably itd.)
• I think it will be sunny tomorrow. (prediction)
(Mislim da će sutra biti sunčano. (predviđanje))

3. to express a prediction or a future action or event which may or may not happen
(za izražavanje predviđanja ili budućih radnji ili događaja koje se mogu ali ne moraju zbiti)
• It think you will pass the test. (prediction)
(Mislim da ćeš proći na testu. (predviđanje))
• He will be twenty next year. (future event)
(Sljedeće godine navršit će dvadeset. (budući događaj))
• She will probably phone later. (prediction)
(Vjerojatno će nazvati kasnije. (predviđanje))
Time Expressions used with Future Simple
(Priložne oznake koje se koriste uz Future Simple):

• tomorrow (sutra)
• next day/week/month (naredni dan/tjedan/mjesec)
• next year (naredne godine)
• in two days (za dva dana)
• the day after tomorrow (prekosutra)
• in a week/month (za jedan tjedan/mjesec)